Herinrichting in winkelcentrum in Nijmegen

In Nijmegen hebben we in winkelcentrum Notenhout mogen werken aan de herinrichting van de passage. Gefaseerd hebben we hier de bestrating vervangen, kolken plaatsen, infiltratie aanbrengen en bomen planten. We voerden onze werkzaamheden gefaseerd uit om alle omliggende winkels goed bereikbaar te houden tijdens onze werkzaamheden.