Grondbank

Bouw- en infratrajecten kenmerken zich door frequente aan- en afvoer van grond, bouw- en afvalstromen. Bij al deze projecten komt grond vrij. Soms is dat schone of licht verontreinigde grond, in sommige gevallen gaat het om sterk verontreinigde grond. In alle gevallen is Visser Hoogeloon in staat deze grondstromen op verantwoorde wijze en volgens de geldende wet- en regelgeving af te zetten of te verwerken.

Met de Grondbank biedt Visser Hoogeloon alle diensten aan die te maken hebben met het verwerken, opbulken, samenvoegen, kwalificeren en afzetten van grondstromen.

Visser Hoogeloon bezit de expertise, de kennis, de benodigde vergunningen en heeft nauw contact met overheden.

Visser Hoogeloon bewaakt het complete proces van inname, keuring t/m verwerking. Dit zorgt voor een praktische en gecertificeerde aanpak van de  grondstromen. Voor de klant een garantie voor betrouwbare berging van de vrijgekomen grond, conform de juiste procedures en met de noodzakelijke vergunningen. Ook de ontvanger van de grond is hierbij verzekerd van een gekwalificeerd product.

Werkwijze

Grond wordt op basis van kwaliteit opgebulkt en eventueel ontdaan van storende materialen zoals wortel of puinresten waarna de kwaliteit definitief wordt vast gesteld door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Hierna kan de grond weer worden ingezet voor toepassing in werken. Visser Hoogeloon wil met het systematisch kwalificeren van partijen grond bewerkstelligen dat partijen grond op milieuverantwoorde wijze worden verwerkt. Door hergebruik van partijen grond draagt Visser Hoogeloon bij aan een lagere milieubelasting.

Wilt u meer informatie of advies over onze nieuwe dienst Grondbank? Neem dan contact met ons op.