Grondwatersanering

Bodemonderzoek

Uit bodemonderzoeken blijkt steeds vaker dat naast grondverontreinigingen ook grondwater verontreinigingen aanwezig zijn in de bodem.

Ook worden er nieuwe stoffen zoals Pfas en GenX in het grondwater aangetroffen.

Om deze stoffen uit het grondwater te verwijderen dient er een grondwater-sanering te worden uitgevoerd.

Ook kan het zijn dat in geval van (bouwput) bemaling het verontreinigd water dient te worden gereinigd, zodat het daarna schoon en zonder zorgen kan worden afgevoerd.

Grondwater reinigen

Visser Milieu heeft hiervoor een installatie ontwikkeld die door middel van diverse reinigingsstappen het grondwater kan reinigen waarna het wordt geloosd.

Hierbij zijn resultaten behaald van een reiniging tot meer dan 95%. Hierbij overtreffen we zelfs tot 5 keer toe de schoondrinkwater norm.