Asbest stappenplan

Help asbest! Wat nu!?

Als u een vermoeden van asbest heeft, dan kunt u aan de hand van de onderstaande stappen bepalen wat de beste aanpak is.

Wees altijd voorzichtig, asbest is een gevaarlijke stof, en laat u bij twijfel altijd adviseren.

1.

Is het echt asbest?

a. Hoe ziet asbest eruit?

Asbest bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtig of gekrulde vezels. De vezelachtige structuur is te zien op breukvlakken en bij beschadigingen van asbestmateriaal (pas op dat u asbestvezels niet inademt). Er zijn verschillende soorten asbest met verschillende kleuren, je ziet de kleur echter vrijwel nooit omdat ze verwerkt zitten in grijze cement en andere gekleurde producten. Golfplaten als dakbedekking zijn vaak grijs, zwart of roodachtig van kleur.

b. Waar en wanneer is asbest toegepast:

Asbest is met name na de oorlog veel toegepast, zo tot aan de jaren ’80. Losgebonden asbest, zoals niet-hechtgebonden brandwerend board, is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest zijn sinds 1 juli 1993 (nagenoeg) verboden.

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Het is in uiteenlopende producten toegepast. Van waterleidingen tot strijkijzers, van dakbedekking tot aan bloembakken en van  leiding isolatie tot remblokken.

In woonhuizen komen we het vooral tegen in:

 • Golfplaten (dakbedekking)
 • Dakbeschot (dunne platen onder dakpannen/dakbedekking)
 • Tochtstrips (rondom het kozijn in de spouw)
 • Vloerzeil
 • Rioleringsbuizen
 • Plaat in de meterkast en achter de CV ketel
 • Buis in schoorsteen
 • Dakleien

c. Twijfel je?

Laat het dan onderzoeken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en maak een afspraak. Deze afspraak kunt u in samenwerking maken met Visser Milieu bv. We helpen u hierbij graag. We werken veel samen met diverse asbestinventarisatiebureau ’s. Het asbestinventarisatiebureau maakt zelf een afspraak met u voor de opname. In het rapport staat de hoeveelheid asbest, de soort asbest met bijbehorende risicoklasse  en waar de asbest zich bevindt d.m.v. een overzichtskaart.

Heeft u Visser Milieu ingeschakeld? Lees dan verder bij stap 3.a.

2.

Moet het asbest verwijderd worden? 

Bijvoorbeeld een asbest pijp of vensterbank: Heeft u een onbeschadigde pijp of vensterbank waar asbest in voorkomt? Zitten de asbestvezels hierin nog stevig vast? Dan mag u het asbest laten zitten. Als uw asbestmateriaal wél beschadigd is, is de situatie waarschijnlijk niet meer veilig.

a. Asbest aanwezig, maar situatie veilig

Soms is er wel asbest aanwezig in een gebouw, maar is de situatie niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dan kan het blijven zitten. Wel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de situatie ook in de toekomst veilig is. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

b. Asbest aanwezig, gevaarlijk voor gezondheid

Uit de asbestinventarisatie kan ook komen het asbestmateriaal gevaarlijk is voor de gezondheid. Dan moet het weg. Meestal moet u dat laten doen. Heel soms mag u het zelf doen.

3.

Wie moet het asbest verwijderen?

a. Zelf verwijderen?

Als er asbest te vinden is in golfplaten, dan mag u deze platen, mits de platen onbeschadigd zijn en er geen kans is op breuk, zelf verwijderen tot maximaal 35 m2. Hiervoor moet u wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van de rijksoverheid.

b. Laten verwijderen?

Als het gaat om asbestmateriaal in het pand of in materiaal van uw bedrijf, een dak groter dan 35 m2, er dakleien op uw dak liggen of als het gevaarlijk is om het dak zelf te verwijderen, dan moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen als Visser Milieu bv. om de asbest te verwijderen.

Er kan op verzoek een (bedrijfs-) bezoek gebracht worden op de saneringslocatie. Naar aanleiding van dit bezoek kan een prijsindicatie afgegeven worden voor de sanering. Om te mogen saneren is een asbestinventarisatierapport vereist. Wanneer deze aanwezig is wordt er door ons een sloopmelding gedaan. Na goedkeuring van de sloopmelding kan de sanering gepland worden.

4.

Hoe gaat het saneren in zijn werk?

Er wordt onderscheid gemaakt in een buitensanering of een binnensanering.

a. Buitensanering

 • Deskundigen asbestverwijderaars ( DTA- en DAV-ers) komen op locatie om de asbesthoudende materialen op een veilige manier te verwijderen
 • Na de sanering komt er een gecertificeerd laboratorium om de locatie vrij te geven door middel van een visuele inspectie.
 • Het asbest wordt door Visser Milieu afgevoerd en getransporteerd naar een erkend verwerker.
 • Hierna kunnen de aanvullende werkzaamheden plaatsvinden (het slopen van het gebouw of het plaatsen van nieuwe dakplaten?

Mocht er in een asbestinventarisatierapport vermeldt staan dat er ook binnen in het gebouw asbest aanwezig is moet dit altijd als eerste gesaneerd worden. Later mag de buitensanering plaats vinden

b. Binnensanering

Voor een binnensanering moet een containment gebouwd worden. Dit is een afgeschermde ruimte rondom het te saneren object. Hierbij wordt een onderdrukmachine geïnstalleerd. De motor van de unit zuigt lucht aan door een hepafilter en een voorfilter. Deze filters vangen de asbestvezels op en op deze manier wordt voorkomen dat asbestvezels het containment uit kunnen en in het milieu (de woning/ het gebouw) terecht komen.

 • Er wordt een containment gebouwd.
 • De werkzaamheden worden verricht in het containment.
 • Na het verwijderen van het asbest komt er een gecertificeerd laboratorium om een luchtmeting te verrichten bij een sanering in RK2 (2-uurs meting) of bij een sanering RK2A (4-uurs meting)
 • Zodra de metingen met succes zijn afgerond volgt een vrijgaverapport. Het pand is nu weer vrij toegankelijk
 • Het regelen van de vrijgave en het afvoeren van de asbesthoudende materialen worden door Visser Milieu verzorgt en zijn opgenomen in de offerte.

Meer informatie over een binnensanering is te vinden op onze website.

Hopelijk hebben we u met deze informatie verder geholpen.

De gegevens op de website zijn ter indicatie om een globaal beeld van het stappenplan weer te geven en zijn een moment opname van een verzameling van gegevens.

Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend, hiervoor verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid.

Mochten er vragen zijn, of wilt u een vrijblijvend advies,

Voor meer informatie of een uitgebreider stappenplan kijk op: https://www.rijksoverheid.nl (bron)