Grondwerk

Bij Visser Hoogeloon BV bent u aan het juiste adres voor het verzorgen van het complete grondwerk. Wij verrichten grondwerkzaamheden voor o.a. woningen, uitbreidingen/aanbouwen, stallen, bedrijfshallen en bestratingen. Grondwerk bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Oplossingen

Natuurlijk denken wij graag met u mee als het gaat om oplossingen voor het beheersen van het grondwaterpeil en het stabiliseren van bestaande bebouwingen (bijvoorbeeld bij het uitgraven van een kelder).

De verdichting van het aangebrachte zand is belangrijk voor een goede fundatie. Daarom maken we gebruik van verschillende verdichtings machines als trilplaat en trilwals. Tijdens het werk wordt de verdichting gecontroleerd met een handsondeerapparaat.

Kwaliteit

Grondwerk is vaak de basis van een bouw of bestratingswerk waarbij het doel is dat dit jaren mee gaat zonder dat er scheuren of verzakkingen optreden. Daarom is het van belang dat dit goed uitgevoerd wordt.

Voor de grondwerkzaamheden voor verhardingen als klinkers, asfalt en beton maken wij graag gebruik van ons laser gestuurde egalisatiebord. Hiermee wordt de ondergrond tot op enkele milimeters nauwkeurig geëgaliseerd en vormt zodoende een uitstekende basis voor uw bestrating.