Containment

In het geval van asbestsanering binnen in een gebouw wordt de containment methode gebruikt. Bij deze methode wordt de ruimte waarin de asbest zich bevindt afgeschermd van de rest van het gebouw. Dit wordt gedaan door eerst een ruimte binnen een ruimte te creëren met speciale materialen, oftewel een containment. Daarna wordt met behulp van luchtdrukapparatuur wordt er in de ruimte een onderdruk gerealiseerd. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er geen verspreiding van asbest plaats vindt buiten de ruimte. Tijdens de werkzaamheden mogen alleen specialisten de ruimte betreden.

Na het verwijderen van de asbest wordt getest of de ruimte vrij is van asbest. Als dat het geval is, wordt de ruimte weer netjes opgeruimd. Daarna kan de ruimte vrijgegeven worden en is de ruimte weer bruikbaar voor derden.

Asbestsanering met behulp van de containment methode kan echter alleen worden uitgevoerd door specialisten. Visser Milieu heeft de beschikking over zulke specialisten en kan dus voor u ruimtes binnen gebouwen asbestvrij maken.

Deze methode kan alleen gebruikt worden binnen in een gebouw. Heeft u golfplaten die asbest bevatten? Ook zulke saneringen kan Visser Milieu ook voor u verzorgen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Twijfelt u over de juiste stappen? Raadpleeg dan ons Asbest-stappenplan op onze website.