Grond aanvullen in Hoogemierde.

Naast o.a. onze sloopwerkzaamheden, asbestsanering en grondsanering, grondwerk maken voor verhardingen, bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten, zijn wij ook thuis is het aanvullen van grond. Zoals te zien is op deze foto’s.