Gestart met het opschonen van het terrein

We zijn gestart met het opschonen van het terrein aan de Rosheuvel.

Hierna starten we met de asbest- en bodemsanering en het bouwrijp maken voor de bouw van 40 woningen.

Al met al een erg compleet en mooi project waar we onze expertises voor in te mogen zetten!