Grond reinigen

Visser Hoogeloon BV is gecertificeerd volgens BRL 7500 protocol 7510.

Hierbij mag Visser Hoogeloon BV grond reinigen op locatie door middel van droog zeven. Dit is vooral geschikt voor het uitzeven van asbest stukjes uit grond. Hierbij wordt de grond gezeefd en worden de asbest deeltjes door Visser Milieu B.V. uit de grove delen geraapt.

Het streven hierbij is dat:

  • er een ‘schone’ zandfractie over blijft die minimaal voldoet aan klasse industrie en daarbij hergebruikt kan worden op locatie.
  • er een ‘schone’ puinfractie over blijft die verwerkt kan worden tot menggranulaat en mogelijk ook op locatie kan worden hergebruikt.
  • er een kleine hoeveelheid asbest stukjes over blijft die handmatig uit de grove delen geraapt zijn. Deze wordt door ons op verantwoorde wijze afgevoerd naar een stortplaats

BRL 7500 protocol 7510

De inzet van de BRL 7500 protocol 7510 waarbij de asbest op locatie wordt uitgezeefd resulteert voor de klant in:

  • Het voordeel dat er mogelijk een financiële besparing is doordat er geen transportkosten zijn voor de grond.
  • Het voordeel dat er mogelijk een financiële besparing is doordat er geen zand of grond hoeft te worden aangevoerd voor het aanvullen van de sanering, vaak kan de uitgezeefde grond hergebruikt worden.

De inzet van de BRL 7500 protocol 7510 waarbij de asbest op locatie wordt uitgezeefd resulteert in een milieubesparing doordat:

  • Er een co2 besparing is doordat er minder transportbewegingen nodig zijn.
  • Er een voordeel is voor het besluit van de bodemkwaliteit waarbij de grond zoveel mogelijk op locatie wordt gebruikt.
  • Er maar een geringe hoeveelheid wordt gestort (streven is alleen kleine hoeveelheid uitgeraapte asbest deeltjes) in plaatst van een grote hoeveelheid grond. Dit is in lijn met de ladder van Lansink waarbij storten van afval als allerlaatste optie wordt gehanteerd.