Infrawerken

Bouwrijp maken

Onder het bouwrijp maken wordt verstaan het vrij maken van de bouwgrond van opstallen en begroeingen en het eventueel uitvoeren van saneringen. Hierna wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht eventueel met een hemelwaterinfiltratie voorziening. Vaak wordt hierna een bouwweg aangelegd welke later vervangen wordt door een definitieve weg.

Woonrijp maken

Tijdens het woonrijp maken wordt het hele plan tussen de huizen ingericht met wegen, voetpaden, beplanting en verlichting.

Alles onder één dak

Visser Hoogeloon BV is een goede partner in het begeleiden van het gehele traject samen met de klant.

Hierbij wordt het bestaande terrein door ons ingemeten waarna we samen met de klant een indeling en tekening maken in autocad.

Hierbij kan Visser Hoogeloon BV het ontwerpen en berekenen van de riolering en eventuele infiltratie voorziening op zicht nemen. Ook kan er samen met de klant en toekomstige bewoners bestratingsmaterialen uitgezocht worden bij Wintermans sierbestrating in Eersel waarbij er 1000 m2 showtuin met talloze soorten bestrating te bezichtigen zijn. Tijdens de uitvoering kan Visser Hoogeloon BV de maatvoering zelf uitvoeren met een Totalstation welke op de millimeter nauwkeurig kan uitzetten.