, ,

Aanleg parkeerterrein voor de woningen in deelplan 5b in Oosterhout

Plaatsen van een beschoeiing

,

Geluidsschermen plaatsen

Grondwerk voor een parkeerterrein van semi verharding

Human Campus

,

Schoolplein basisschool de Vest

,

Stootplaten leggen