Slotjes Midden Deelplan 5c

Uitgraven van een kelder

, ,

Aanleg parkeerterrein voor de woningen in deelplan 5b in Oosterhout

Slotjes Midden Fase 6A en 6B

Terlostraat fase 2

Uitgraven kelder woonhuis

Grondwerk nieuwbouw Lidl