Grondwerk nieuwbouw Lidl

Grondwerk voor twee koekoeksgaten

Bouw van de nieuwe Hertgang

Grondwerk 18 woningen Slotjes midden fase 5B

,

Geluidsschermen plaatsen

Betongranulaat 0.8

Ontgraven 30 nieuwbouwwoningen