Werkzaamheden viaduct A67 Veldhoven

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbreding van Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Door deze nieuwe aansluiting wordt Veldhoven, naast de aansluiting “Veldhoven-Zuid”, ook op een tweede plek ontsloten. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot.

Wij zijn trots dat we voor Mobilis hier werkzaamheden mogen verrichten.

Op onderstaande foto’s is het grondwerk te zien ter behoeve van de Ecotunnel en steunpunt middenberm.
Dit is een onderdeel van  het viaduct op de A67 in Veldhoven.