Assisteren bij plaatsen liggers ten behoeve van een nieuw viaduct boven de A67

Vorig weekend hebben wij geassisteerd bij het plaatsen van liggers ten behoeve van het nieuwe viaduct over de A67. Ook hebben we grondwerk gemaakt ten behoeve van een geluidsscherm langs de Kempenbaan.
Dit in opdracht van Mobilis.

Eerder zijn we onder andere bezig geweest met het grondwerk t.b.v. de Ecotunnel, hebben we de middenbermbodem gesaneerd, steunpunten ontgraven, een heiplateau aangelegd voor het viaduct en hebben drains aangebracht. Ook zijn we in Veldhoven bezig geweest met het aanleggen van een grondwal tegen de geluidsschemermen van de Kempenbaan.

Dit alles voor de verbreding van Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Door deze nieuwe aansluiting wordt Veldhoven, naast de aansluiting “Veldhoven-Zuid”, ook op een tweede plek ontsloten. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot

Foto van Vyoupoint Films.

.