Start nieuwbouwwoningen en bergingen.

Wij zijn inzetbaar voor het maken van grondwerk voor verhardingen, het bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten. Ook verzorgen we de aanleg en renovatie van tuinen en/of bestrating, kabels en leidingen, paardenbakken al dan niet met een drainage systeem. Daarnaast zijn we ook in staat om tanks en putten te saneren.

Grondverbetering, afgraven, uitvlakken van grote hallen of buitenterreinen zijn werkzaamheden waar Visser Hoogeloon goed in thuis is. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van grote kavels beginnen vaak met dit grondwerk.

Op deze locatie zijn we met het grondwerk gestart van 20 woningen en bergingen. We gaan betonplaten aanbrengen waar de bergingen op komen te staan. Er worden kolken geplaatst, riolering aangelegd en de achterpaden worden van bestrating voorzien.

Aan de voorzijde van de woningen worden hemelwaterafvoeren gemaakt die aangesloten kunnen worden op de gemeentelijke riolering.