Slotjes Midden Deelplan 5c in Oosterhout

Op deze locatie in Oosterhout komen 52 appartementen. Dit is onderdeel van de wijk Slotjes waar we we de laatste jaren al voor meerdere fases het grondwerk verzorgd hebben.

Inmiddels zijn we bij Deelplan 5c. Op dit moment is de kelder zo goed als helemaal ontgraven en starten we met kleiner materieel. We leggen hier in de bouwput het grondwerk klaar voor diverse poeren en verzwaarde funderingsstroken. Dit gebeurt stapsgewijs om zo efficiënt mogelijk te werken.

Als al deze stappen klaar zijn wordt het zandbed onder de keldervloer geprofileerd en verdwijnen de poeren onder de vloer.