Sloop markante villa in Eindhoven

Deze markante, maar vervallen villa in Eindhoven, hebben we inwendig helemaal gestript. Er zijn op een paar plaatsen asbesthoudende materialen gesaneerd. Nu start de kraan met de machinale sloop. De verschillende afvalstromen worden gesorteerd en afgevoerd.