Renovatie en nieuwbouw IKC Helden

We zijn in Helden aan de slag met een renovatie en nieuwbouwproject. Het doel is een integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in combinatie met Hoera Kindcentra (kinderopvang). Er worden aanpassingen gedaan, verbeteringen en uitbreiding van de huidige school in Helden.

Op dit moment zijn we bezig met het aanpakken van het hoogteverschil in grondslag. Deze hebben we opgevangen met keerwanden van 2.25 meter hoog.