Ontgraven heiplateau aan de A67 voor het toekomstige viaduct.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de verbreding van Kempenbaan West en de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Door deze nieuwe aansluiting wordt Veldhoven, naast de aansluiting “Veldhoven-Zuid”, ook op een tweede plek ontsloten. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot.

Wij zijn trots dat we voor Mobilis hier werkzaamheden mogen verrichten.

Op onderstaande foto’s is te zien hoe we bezig zijn met het ontgraven van een heiplateau ten behoeve van het toekomstige viaduct.

Klik op de foto voor een vergrootte weergave.