Grondwerk voor een zwemvijver en eetkamer

U kunt ons inzetten voor grondwerk voor verhardingen, het bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten. Ook verzorgen we de aanleg en renovatie van tuinen en/of bestrating, kabels en leidingen, paardenbakken al dan niet met een drainage systeem.

We zijn in Waalre bezig met het grondwerk voor een zwemvijver en een eetkamer. Op onderstaande foto’s is te zien hoe het grondwerk gereed is gemaakt en het beton gestort is.

Klik op de foto om de foto te vergroten.