Grondwerk in Helmond

U kunt Visser Hoogeloon inzetten voor grondwerk voor verhardingen, het bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten. Ook verzorgen we de aanleg en renovatie van tuinen en/of bestrating, kabels en leidingen, paardenbakken al dan niet met een drainage systeem. Daarnaast zijn we ook in staat om tanks en putten te saneren.

Grondverbetering, afgraven, uitvlakken van grote hallen of buitenterreinen zijn werkzaamheden waar Visser Hoogeloon goed in thuis is. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van grote kavels beginnen vaak met dit grondwerk.