Geluidsschermen plaatsen

Op onderstaande foto’s is te zien hoe onze kraanmachinist bezig is met het maken van een geluidsscherm. Deze wordt opgebouwd en gevuld met puin en natuurstenen.  Dit werk is uitgevoerd op de Kempenbaan in Veldhoven.

De foto’s zijn toegestuurd door Staad-groep.