Bouwput voor 32 woningen.

U kunt ons inzetten voor grondwerk voor verhardingen, het bouwrijp maken van terreinen en ontgraven van bouwputten.

Grondverbetering, afgraven, uitvlakken van grote hallen of buitenterreinen zijn werkzaamheden waar wij goed in thuis zijn. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van grote kavels beginnen vaak met dit grondwerk.

In Berlicum zijn we gestart met een bouwput voor 32 nieuwe woningen.